Instal·lació solar fotovoltaica sobre el terreny.

Instal·lació per a autoconsum. El client utilitzarà la instal·lació per contrarestar el consum de les bombes d’aigua que subministren a la zona.

Producció Anual estimada: 125 MWh/any

Potència instal·lada: 67.2 kW pic
Mòduls: 168
Amortització: 6 anys
Tones CO2 estalviades: 42