Instal·lació sobre coberta.

Instal·lació al terrat de l’edifici. S’ha ajustat l’horari de depuració d’l’aigua de la piscina a les hores de sol, minimitzant el cost energètic de la comunitat a l’mínim.

Producció Anual estimada: 9 MWh / any

Potència instal·lada: 5.6 kW pic
Mòduls: 14
Amortització: 4.3 anys
Tones CO2 estalviades: 3