Instal·lació solar fotovoltaica sobre la teulada.

Instal·lació industrial aprofitant el màxim permès per a la compensació simplificada d’excedents en la mateixa factura. A l’coincidir l’horari de treball amb el solar l’estalvi serà màxim mentre que el consum residual de les hores nocturnes es veurà compensat amb l’excedent dels caps de setmana

Producció Anual estimada: 195 MWh / any

Potència instal·lada: 116 kW pic
Mòduls: 220
Amortització: 3.5 anys
Tones CO2 estalviades: 67