Instal·lació sobre la coberta.
Amb l’estructura triangular s’aconsegueix una orientació òptima. S’ha assessorat el client per moure la corba de càrrega a horaris de sol i així aprofitar millor l’energia provinent de el sol.

Producció Anual estimada: 80 MWh/any

Potència instal·lada: 46 kW pic
Mòduls: 88
Amortització: 5.5 anys
Tones CO2 estalviades: 28